Sveriges bästa utbildning inom grupp och ledare

CoreCode erbjuder flera kurser för att förbättra ledarskapet och hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den populäraste utbildningen är UGL, utveckling och ledare. Detta är den i särklass mest populära ledarskapsutbildningen i Sverige och efterfrågas mycket. I utbildningen får du kunskap om destruktiva strukturer och verktyg, samt modeller som kan användas efter utbildningen. För chefer och teamledare är det mycket bra att ha den här typen av kunskap och verktyg, som hjälper dig att hantera de olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Denna utbildning passar alla som arbetar i teamet. Allt från chefer till medarbetare.

UGL:s fortsättningskurser fokuserar på din personliga utveckling och fördjupar din självinsikt, samt ökar din förståelse för de grundläggande förutsättningarna som krävs för att bli en bra ledare. På JGL-utbildningen får du utbildning i ledarskap, kommunikation, feedback och konflikthantering, vilket är mycket viktigt för att bli en bra ledare. CoreCode tillhandahåller även utbildningar inom JGL (Jämställdhet, Genus & Ledarskap). Utbildningen främjar jämställdhet och jämställdhet för att motverka sexuella trakasserier, dominans och andra dåliga beteenden på arbetsplatsen.