Säkerhetskonsult – Varför behövs dem?

En säkerhetskonsult jobbar med frågar som berör säkerhet. T.ex. kan en säkerhetskonsult hjälpa till vid transport och ser till att så att det sköts korrekt och går rätt till. Många företag som handskas med farligt gods saknar i dagsläget en säkerhetskonsult. På Amasis hittar du information kring hantering av farligt gods och utbildningar för ditt företag.

Amasis kemikonsulter erbjuder utbildningar för företag och personer som behöver information kring området. Bland annat ADR-utbildning men även andra tjänster som säkerhetskonsult när det gäller hantering av kemikalier.

Vad klassas som farligt gods?

Enligt Transportstyrelsen är det främst icke-farliga ämnen eller produkter som är farliga under transporten, beroende på hur produkten transporteras och om den transporteras tillsammans med andra produkter. Om förstärkning krävs, orsakas de flesta typer av transport av farligt gods av den ogynnsamma yttre miljön under transporten. På grund av temperaturförändringar, vibrationer och tryckförändringar utsätts belastningen för tryck. Vissa ämnen eller produkter är mycket farliga och kan inte transporteras med flyg. Men det moderna industrisamhället kan inte klara sig utan farligt gods, så människor måste transportera det. I vissa fall kan myndigheterna bevilja tillstånd eller undantag för transport av farligt gods som av säkerhetsskäl inte kan transporteras med flyg.