Vikten av att brandtäta fastigheter

Vikten av att brandtätning i Kristianstad, Malmö eller Stockholm är många. Att se över så att fastigheten är brandskyddsmålad och brandtätad på rätt sätt kommer att minska risken för att både branden och röken sprider sig. En brandskyddsmålning gör att temperaturen hålls nere på exempelvis bärande stålkonstruktioner vid brand.

En brandskyddstätning gör att rökgaser och brandspridningen kan fördröjas. I bästa fall kan den till och med hindra elden och rökgaser från att sprida sig till andra brandceller.

Så här underhåller dina prefabricerade byggnadsdelar

Att hålla dina prefabricerade byggelement i gott skick är viktigt, både av estetiska samt av säkerhetsskäl. Därför är det viktigt att ha en plan för regelbundet underhåll och reparationer av fastighetens mjukfogar. I många fall går det även att utföra en omfogning i Kristianstad, Stockholm eller Malmö och på så sätt utföra mer utav en fogrenovering.

Det finns många sätt att utföra detta på och det bästa sättet är att låta en expert utföra arbetet. Att hålla dina prefabricerade byggnadselement snygga och fungerande är avgörande för fastighetens skick.

Kontrollera mjukfogen på dina prefabricerade byggelement

  1. Inspektera dina prefabricerade byggnadsdelars mjukfogar regelbundet. Leta efter sprickor, lösa mjukfogar och andra tecken på slitage. Om du märker någon skada ska du se till att reparera den så snart som möjligt.
  2. Håll dina prefabricerade byggnadselement rena. Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra att smuts, damm och annat skräp byggs upp, vilket kan leda till slitage, framförallt på mjukfogar.
  3. Skydda dina prefabricerade byggnadsdelar från väder och vind. Om du bor i ett område med extrema väderförhållanden bör du vidta åtgärder för att skydda dina prefabricerade byggelement från skador. Det kan till exempel handla om att installera tätningslister eller vidta andra åtgärder för att täta eventuella sprickor eller öppningar.
  4. Reparera eventuella skador på mjukfogar så snart som möjligt. Om du upptäcker en skada på en brandtätning så ska du inte vänta med att åtgärda den. Ju längre du väntar, desto värre kan skadan bli på sikt. Om du reparerar skadan tidigt sparar du pengar i det långa loppet och bidrar till att hålla din prefabricerade byggnadsdel i gott skick i många år framöver.

Förebyggande underhåll är nyckeln när det gäller att hålla dina prefabricerade byggelement i gott skick. Genom att inspektera dina prefabricerade byggelement regelbundet.

Du bör hålla dem rena och skydda dem från väder och vind. Detta kan bidra till att de håller i många år framöver. Om du upptäcker några skador, se till att reparera dem så snart som möjligt. Detta för att förhindra så att ytterligare skador uppstår.

Lämna ett svar