Skapa en strategi för arbetsplatsen som fungerar

Studier har visat att kontorsdesign och arbetsmetoder kan ha en inverkan på de anställdas produktivitet, hälsa och välbefinnande. Men hur skapar man en arbetsplatsstrategi som fungerar? Genom att förstå principerna för aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder kan du öka chanserna till framgång. Låt oss ta en titt på vad dessa principer är och hur man bäst implementerar dem.

Främja välbefinnande

Den första principen är att främja välbefinnandet på arbetsplatsen. En hälsosam och balanserad livsstil är avgörande för att de anställda ska kunna förbli produktiva. Detta innebär att erbjuda bekvämligheter som bekväma sittplatser, regelbundna pauser, hälsosamma mellanmål och tillgång till naturligt ljus. Det handlar också om att ge de anställda möjligheter att vara aktiva genom att tillhandahålla utrymme för stretching eller träningskurser under lunchraster eller efter arbetstid. Dessutom bör arbetsgivarna erbjuda de anställda stödsystem som resurser för psykisk hälsa eller välbefinnandeprogram som yogaklasser eller meditationssessioner.

Stödja flexibla arbetsmetoder

Den andra principen är att stödja flexibla arbetsmetoder. I takt med att tekniken utvecklas erbjuder allt fler företag sina anställda möjligheter till distansarbete så att de kan arbeta var som helst med internetuppkoppling. Denna typ av flexibilitet har visat sig minska stressnivåerna och förbättra arbetsmiljön bland de anställda som lättare kan balansera sitt privatliv med sina yrkesmässiga ansvarsområden. Förutom möjligheter till distansarbete bör arbetsgivarna också överväga att införa riktlinjer för flextid som ger de anställda frihet att välja när de börjar och slutar sin dag för att bättre kunna hantera sin arbetsbelastning utifrån sina individuella behov.

Uppmuntra samarbete

Den tredje principen är att uppmuntra samarbete mellan grupper inom organisationen. Utrymmen som underlättar samarbete kan skapas genom öppna kontor eller utrymmen där gruppmedlemmar kan brainstorma idéer tillsammans eller helt enkelt tillbringa tid med att prata om ämnen som inte är arbetsrelaterade för att bygga upp en relation med varandra utanför kontorsmiljön. Det är också viktigt för organisationer att investera i verktyg som videokonferensprogramvara så att teamen kan hålla kontakten även när de inte kan vara fysiskt närvarande i samma rum tillsammans. Detta kommer att bidra till att främja kreativt tänkande genom att uppmuntra olika perspektiv på projekt eller uppgifter samtidigt som man behåller en känsla av sammanhållning bland teammedlemmar som kan befinna sig på distans från varandra.

Det är viktigt att genomföra effektiva strategier för arbetsplatsen för alla företag som vill uppnå sina mål med tiden utan att kompromissa med de anställdas hälsa och produktivitet på vägen. Genom att förstå principerna för aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetsmetoder – främja välbefinnande, stödja flexibla arbetsmetoder och uppmuntra samarbete – kan du öka dina chanser att lyckas med att skapa en arbetsplatsstrategi som fungerar för alla inblandade! Med denna kunskap i handen är det nu upp till dig som arbetsgivare eller chef att börja implementera dessa principer i din egen organisationskultur!

Lämna ett svar