Allt om lastbåten

Ett lastfartyg är ett fartyg som huvudsakligen är utformat för godstransport. Det kan till exempel vara ett oljetankfartyg och ett kemikalietankfartyg eller ett containerfartyg som transporterar containrar över långa sträckor. Vissa fartyg varierar beroende på var expeditionen äger rum. Bland annat finns sjö-, kust- och regelbunden trafik.

Huvudfunktionen i utvecklingen av ett lastbåtar är storleken. Naturligtvis har säkerheten förbättrats avsevärt de senaste åren och tåg kan också resa långa sträckor, men den största förändringen är deras storlek. Ekonomiska faktorer är den främsta orsaken till denna utveckling. Istället för några små båtar som måste göra flera varv är det lättare att göra en mycket stor båt som måste transportera gods en gång.

På 1950-talet var det största containerfartyget cirka 10 meter långt, men vid 1980-talet var antalet cirka 300 meter.

Ett stort fartyg byggt på 2000-talet som är 400 meter långt. Ett exempel är Maya handelsfartyg, som var världens största handelsfartyg år 2015. Maya är 396 meter lång och kan bära 19 224 containrar. Maya ägs av rederiet MSC, som beställde 11 fartyg av samma storlek, kommer fartyget att levereras 2018. Enligt Sveriges transportdepartement står varufartyg för 90% av den totala världshandeln. Den främsta anledningen är att den är betydligt billigare än flygplan, lastbilar och andra transportmedel. Således är maritim utveckling och framgång uppenbara faktorer i ekonomisk utveckling och globalisering. Oavsett om fartyget är avsett till att vara ett lastfartyg så är de oftast utrustade med kranar, därför kan man lätt missta de mot de dedikerade kranbåtar, men man lastfartyg kan även kallas för kranbåt beroende på storlek och utrymme.

Om transport inte existerade skulle den återspeglas tydligt i samhället och ekonomin. Detta blir ännu tydligare med det faktum att vissa produkter inte längre kommer att finnas tillgängliga i enskilda serverdelar. Ibland är kostnaden för hög för att göra frakt lönsam och ibland kan varorna inte levereras långa sträckor. Därför spelar sjöfartyg en mycket viktig roll i världshandeln och därför i utvecklingen av många länder.