Så väljer du rätt elstängsel och elstängselaggregat

Elstängsel och elstängselaggregat används oftast i jordbruks- och lantbruksmiljöer för att hålla djur inom avgränsade ytor. Men för att du ska ha optimal effektivitet och hållbarhet av ditt elstängselsystem är det viktigt att du väljer rätt elstängsel och elstängselaggregat. I denna blogg kommer vi att titta på faktorer du bör överväga för att välja rätt elstängsel och elstängselaggregat.

Bestäm vad som ska avgränsas

För att välja rätt elstängsel är det första steget att fundera över vad som ska avgränsas; små eller stora djur? Om du har få djur, såsom höns, kan det räcka med ett enklare elstängsel med enklare elstängselaggregat medan om du har fler djur som kor och hästar krävs det ett mer robust elstängsel och elaggregat.

Kolla på områdets topografi

Områdets topografi, inklusive markhöjd och lutning, kan påverka valet av ditt elstängsel och elstängselaggregat. Om ditt område har mycket lutning kan det vara fördelaktigt att välja ett elstängsel med flera ledare eller att använda trådförstärkning för att garantera att djuren är säkra inom området.

Elnät kontra batteridrivna elstängselaggregat

Elstängselaggregat är antingen nätanslutna eller batteridrivna. Nätanslutna enheter kräver att du har tillgång till elektricitet vid installationsplatsen. Batteridrivna enheter är självförsörjande och kan placeras i avlägsna områden. Batteridrivna enheter kan dock ha förkortad livslängd, särskilt i kallare klimat.

Material och ledarantal

Elsätngsel kan tillverkas av olika material, inklusive trä, stål och plast. Valet av material påverkar priset, hållbarheten och tillgängligheten. För robusta elstängsel rekommenderas stålmaterial, medan plastmaterial är ett lägre prisalternativ. Ledarantal å andra sidan påverkar elkostnaden och ju fler ledare du har desto högre blir kostnaden.

Underhåll och reparation

Underhåll och reparation av elstängsel och elstängselaggregat är en viktig faktor att överväga när du väljer din utrustning. Trådar kan brytas, isolatorer kan misslyckas och aggregat kan kräva serviceperiodiskt. Se till att du väljer en utrustning som du kan lita på och som har tillgängliga reservdelar.

Sammanfattning

Att installera rätt elstängsel och elstängselaggregat är viktigt för att garantera att djuren och markområdet skyddas. Genom att tänka på faktorer som djurstyp, topografi och nätanslutning, kan du välja rätt elstängselaggregat. Att välja rätt material och ledarantal samt ha kunskap om reparation och underhåll kommer att upprätthålla effektiviteten och hållbarheten hos ditt elstängselsystem. Med dessa tips kan du nu göra ett mer informerat val när du ska välja rätt elstängsel och elstängselaggregat.

Lämna ett svar